Yantra Nedir? Yantra Koleksiyonu

Hint İslam Kültürü Yantraları ve Şaman Yantraları Arasındaki Farklar

Yantra’lar, “matematiksel” hesaplamalar astronomik ve astrolojik gözlemler ile yapılan çalışmalar ile semboller uygulamasıdır. Tüm TÜRK Medeniyetlerinde, özellikle Osmanlı döneminde de padişahlar tarafından “TILSIMLI Gömlekler” olarak özen ile kullanılmıştır.

Astroloji ve Türk İslam Kültüründe Tılsımlı Gömlekler

Tarihten günümüze gizem ve önemini koruyan Türk İslam kültürü ve ondan çok daha öncesinde büyük bir emek ve ustalıkla hazırlanan günümüzde Topkapı Sarayı başta olmak üzere Viyana ve İngiltere  Hindistan ve Mevlana müzesinde bulunan sergilenen Tılsımlı Gömlekler.  Osmanlı da padişahların astrolojiye verdiği önem ve 14’üncü yüzyıl başında başlayıp 18’inci yüzyıl sonuna kadar devam eden “Müneccimbaşı” sistemine olan saygım ve araştırmalarım Hint Astrolojisi ve Hint felsefesi üzerine yapmış olduğum eğitimim ile birlikte tanıştığım kültür ve araştırmalarım sırasında öğrendiğim Yantra’lar ile dikkatimi her zaman ilgim olan ‘Tılsımlı Gömleklere’ çekti. Türk İslam Kültürü’nde EBCED Avrupa’da ise numerolojiye göre yapılan hesaplamalarla ortaya çıkan sembollerden oluşan bir uygulama Yantra’lar.

Doğum haritalarımızda bizi zorlayan engelleyen aynı olay ve enerjilerin yaşamımızda sürekli tekrar etemesine gezegensel enerjilerin yaşamımıza olumsuz yansımalarını iyileştirmeye yardımcı olan gezegenlerin derece ve konumlarına göre enerjilerini yükselten dengeleyen sembollerden oluşan bir uygulama. Türk İslam kültüründe ise ‘Tılsımlı Gömlekler’ ile ‘Yantra’ların aynı hesaplamalarla yapıldığını fark etmemle birlikte bu alanda ve ‘Tılsımlı Gömlekler’ üzerinde çalışmaya başladım.

Topkapı Sarayı Mevlana Müzesi ve pek çok el yazması eserde yakından inceleme şansını elde ettiğim ‘Tılsımlı Gömlekler’ ve el yazmaları Arapça Farsça eserler Sanat Tarihçisi Doçent Hülya Tezcan’ın araştırma kitabı olmak üzere pek çok kaynaktan yaptığım araştırmalarda önemli bulgular yakaladım. ‘Tılsımlı Gömlekler’ mühürler Topkapı sarayında 87 adet tılsımlı gömlek, takma yakalar, takkeler, kaplar. Saray koleksiyonunda bulunmaktadır.  Birçoğu hazırlanıp kullanılmadan kalmıştır yine bir çoğu hasar görmüş halde saklanmaktadır.

Osmanlı döneminde aynı zamanda İslam Halifesi olan padişahlarımızın Müneccimbaş’ların hattatlarla birlikte hazırladığı ‘Tılsımlı Gömlekleri’ Müneccimbaş’larının öngördüğü önemli zamanlarda savaş hastalık önemli görüşmelerden önce ve kötülüklerden korunmak için şifa bulmak için giydikleri ‘Tılsımlı Gömlekler’in İÖ 2852 tarihlerine kadar inen bir geçmişi olduğunu öğrenmemle birlikte araştırmalarım çok daha ilginç bir hal aldı. En erken yapılan Yantra Pa Kua 8 trigram Çin imparatoru Fu His tarafından taş ve bronz üzerine çizilen çizgilerdir. Bunlar birinden diğerine geçtiğinde sihirli gücün temelini oluşturarak doğada ki pozitif gücü negatif güce karşı korunma sağlamış. Her gömlek  3- 4 senelik bir zaman zarfında Müneccimbaş’larının belirlediği eşref saatinde hazırlanmaya başlanarak tamamlanmıştır. Kumaşlar o dönemde ki adıyla Tonguzlu olan Denizli’den temin edilmiştir. Deniz’linin en kaliteli pamuğundan dokunan kumaşlar hattatlar tarafından aherlenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Hattatların kağıdı terbiye etmek için kullandığı aherleme ile kumaşlar yazılmaya elverişli hale getirilmiştir. ‘Tılsımlı Gömleklerin’ yapımına, astrolojik olarak ayın evreleri AY KONAKLARI hesaplanarak gömleğin yapıldığı sultanın doğum zamanına göre Müneccimbaş’larının belirlediği, o dönemdeki adı ile eşref saatinde başlanılırdı. Gömlekler hattatlar, dervişler ve Müneccimbaş’larının seçmiş oldukları ayetler ebced hesabına göre belirlenen harfler ve pek çok astrolojik sembol ile bezenirdi. Bunların yapımı astrolojik olayların olması beklenerek her aşaması belirli zamanlarda ‘’Ay Konakları” gibi astrolojik hesaplamalar ile belirlenen evrelerde yapılması gerektiğinden, tamamlanması oldukça uzun bir zaman alırdı. 3-4 yıl gibi. Gömlekler Müneccimbaşı ve hattatların ortak çalışmaları ile 8 bin çözgü teliyle dokunan “Gülistan Kemha” tekniği ile celi, sülüs gubari yazı stili ile hazırlanmıştır. Gubari yazı ile ilgili olarak İstanbul’da Sultan Ahmed Camiinin yazılarını yazan Seyyid Kasım ( ö.1034/1624-25 ) bir pirinç tanesinin üstüne İhlas Sûresini yazmış ve bundan dolayı “Gubari” ünvanıyla meşhur olmuştur. Gömlekler üzerinde Kadem-i Saadet, Süleyman Mührü, Zülfikâr, lale. Vefkler (rakamlar) ve cifr (harfler) ebced hesabına göre Arap alfabesindeki her harfin sayısal olarak bir değeri vardır. Harflerin dizilişine göre hesap edilerek Kur’an’ı kerimin belirlenen ayet semboller ile  gömlekler üzerine yazılmıştır. Kur’anı Kerim sûreleri Fetih suresi Ayetel Kürsi Esmaü’l-Hüsna (Allah’ın 99 adı), 4 meleğin adı (Mikail, Cebrail, Azrail, İsrafil) Hz. Muhammed’in hilye-i şerifi (tasviri) nübüvvet mührü (peygamberlik işareti) hadisleri, onun için yazılan Kaside-i Bürde, Hz. Ali’nin eşkali, şiirler, dualar, istek ve yakarışlar gömleklerin üzerine yazılmıştır. Bazen enseye, bazen etek ucuna, bazen kâğıt etiketler üzerine gömleğin ait olduğu sultanın adı, tarih ve usta adı da yazılıdır. Fakat bir çok gömlekte hazırlayan Müneccimbaş’ları ve hattatların isimleri bulunmamaktadır. Gömlekler ile ilgili üzerlerinde bulunan sembollerden yola çıkılarak Mevlevi ve Rufai mezarlıklarında gördüğümüz yılan akrep figürleri gözlemlenerek hazırlayan Müneccimbaş’ları ile ilgili fikir sahibi olabiliriz. Türk İslam kültüründe sayısal değerler EBCED oldukça önemli bir yere sahiptir. Ka’be’nin bina olarak yüksekliği 28 zira’dır. Arap alfabesinin harflerinin sayısı da tıpkı ayın merhalelerinin sayısı gibi 28’dir. Endülüslü ünlü mutasavvıf İbnü ‘1-:Arabi’nin dediği gibi, bu tesadüfi değildir. Nasıl ki Ka’be kelimesi hem kare, hem de dönmek ‘devretmek’ anlamına ‘’Tacü’l-Arus’’ geliyorsa, Ka’be’nin planında da iki form vardır. Kare kısmı, yarı daire olan kısma bitişiktir. Hepsi birden kalp şeklindedir. Şu kutsi hadisi hatırlayalım. Allah “Ben yere ve göklere sığmam, ancak mü’min kulumun kalbine sığarım” diyor. Beytullah ‘ın kalb şeklinde oluşunun en güzel örneklerinden biridir.  İbnü’l-Arabî   de sayılardaki ilahî sırra işaret ederler. Allah’ın 99 ismi vardır. Esmaül Hüsna Esmaların sayısının miktarını (kadrini) bilen cennete girer.‛ Allah’ı (mahlûkattan perdeleyen) 70 bin hicap vardır.

Buradan anlıyoruz ki sayılar tüm mitlerde Türkler de İslam’dan  önce ve sonrasında tüm dünya da olduğu gibi büyük bir öneme sahiptir. Süleyman’ın mührü ile ilgili de bir çok spekülatif aslı olmayan araştırma yapılmadan söylemler maalesef ki zihinlerde soru işaretleri oluşturmaktadır. Bizlerin en büyük yanılgısı bu denli zengin bir bilgi birikimine sahip olmamıza rağmen kültürel hazinelerimizi araştırmadan incelemeden kulaktan dolma kirli bilgilerle doğru kabul ederek gerçekleri yok saymamız. Halbuki bugün pek çok şeyi öğrenme şansımız geçmiş dönemlere nazaran çok daha kolay. İnternet bizi dünyanın bir ucundan diğer ucuna saniyeler ile götürürken biraz araştırma yapmaktan bile kaçınıyoruz. Örnek vermek gerekirse Endülüs’ten Fas’a Tunus’a Mısıra giden İbn-i Haldun bütün ilmi gelişmelerden haberdar olmak için sadece İslam araştırmaları ile sınırlı kalmadan hemen her şey hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Bilginin Dili Dini Irkı Olmaz

İbni Haldun Mukaddime eserinde muallim-i evvel ‘’İLK ÖĞRETMEN’’ olarak ARİSTOLES’i anar. Kendisi Ariston’un yapmadığı konuları inceler delillendirerek farklı bir noktaya taşıyarak yine bilime hizmet etmiştir. Aristo İlimleri 3 noktaya ayırır. MATEMATİK, FİZİK ve METAFİZİK.

Deniz Müzesinde Sergilenmekte Olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın Sancağı
Deniz Müzesinde Sergilenmekte Olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın Sancağı

Kainatın ve dünyanın yaratıldığı günden bugüne kadar kutup yıldızı sabit olarak aynı yöndedir. Yol göstericidir. Yön buldurucudur kırmızı rengi ile gökyüzünde seyri sefa eder. Daha ilk çağlardan beri bir ters bir yüz iki üçgenin yani altı köşeli yıldız ile sembolize edilmiştir. Bu tarih boyunca çeşitli kültürler ve ırklar tarafından bu şekilde kabul edilmiş ve sahiplenilmiştir. Şamanlar tarafından göğün direği demir kazık altun kazık olarakta çeşitli şekillerde adlandırılan yol gösterici öğretici olarak kabul edilen Kutup yıldızı daha sonra Süleyman’ın mühründe yer almış ve ondan sonrasında “DAVUD YILDIZI” olarak adlandırılmış ancak Barbaros Hayrettin Paşanın sancağında da yer almıştır.

Bu tür sembollerin tek bir ırk tek bir inanç tek bir düşünce ile özdeştirilmesi büyük bir hatadır. Bu tür semboller EVRENSEL ve BEYNELMİNELDİR.

Buradan yola çıkarak aşağıda ki görselle de anlıyoruz ki her bir gömlekte “ALTIN ORAN” hesabı ortaya çıkmaktadır.

Altın Oran, basit geometri kullanılarak oluşturulabilir. Φ (Yunan harfi, “phi” olarak telaffuz edilir) Altın Oran için kullanılan simgedir. Altın Oranı, Çizgisel bir şema ile anlamaya çalışalım.  Bir çizgiyi A olarak tanımlayalım.  A çizgisini iki çizgi parçasına böleceğiz B ve C çizgilerini elde edeceğiz. ‘Dikkat burada B, C’den büyük:

A = B + C

Altın Oranı, A / B oranını B / C oranı ile aynıdır. Buradaki oran = 1.618. Yani A çizgimizin boyu = 1.000 birim ise, B çizgisinin boyu  0.618 olmalı ve C çizgisinin boyu ise 0.382 birim olmalıdır.

A / B = 1.000 / 0.618 = 1.618

B / C = 0.618 / 0.382 = 1.619

1.000 = 0.618 + 0.382 (A = B + C)

Çizgi A = Çizgi B + Çizgi C A (1.000) ile B (0.618) arasındaki oran B (0.618) ile C (0.382) arasındaki orandır.  Bu oran, Yunan harfi phi ile temsil edilir ve yaklaşık 1.618’e eşittir.

Altın oran Boyutlu Dikdörtgen, yüzölçümü Φ: 1 olan bir dikdörtgendir. Altın oran boyutlu Dikdörtgen, 1: 1 oranına ve başka bir dikdörtgene (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi) bölünürse, yeni küçük dikdörtgenin oranları 1 olur: (Φ-1)

Soldaki dikdörtgen, phi tarafından 1 boyutlarına, sağdaki dikdörtgen ise büyük dikdörtgendeki küçük dikdörtgen için (phi-1) boyutlarıyla aynı boyut boyutuna sahiptir.

Altın Oran ve Fibonacci Dizisi ilginç ve şaşırtıcı bir ilişkiye sahiptir. Fibonacci Dizisindeki bir terim (F (n)) ile bu terimden önceki terim (F (n-1)) arasındaki oranları inceleyelim:

Bir başka formülle gösterecek olursak;

Bir ahenk fark ettiniz değil mi?  Fibonacci sayıları arttıkça F (n) / F (n-1) oranı Altın Oran’a daha da yakınlaşıyor. Matematiksel olarak, F (n) / F (n-1) ‘in limiti sonsuzluğa yaklaşırken Φ ≈ 1.618’dir. işte bu Pi sayısı nın 3.14 olması gibi bir orandır. Doğada mükemmel olan her şey bu orandadır. Şaşırtıcı değil mi? İşte örnekler.

Şimdi Tılsımlı Gömleklerin Şekline Bakalım

 

Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Gömlekler

Büyük usta Mimar Sinan da eserlerinde de ebced hesabını ve “Altın Oranı” kullanmıştır. Onun eserleri üzerinde yapılan çalışmalarda ebced sayı değerleri karşılıkları gerek boyutlarda gerek modüler düzenin oranlarda kullanıldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Doç.Dr. Attila Arpat’In SİNAN CAMİLERİNDE KUTSAL ‘’Mistik ‘’ boyutlar ve modüler düzen Türk dünyası araştırmaları Sayı 28 Şubat 1984 .

Türklerde ise İslamiyet’ten önce de “Tılsımlı Gömleklere” ilgi duyulduğu yine birçok araştırmacının eserleri ile ortaya konmuştur. Dede Korkut hikayelerinde kurşun işlemeyen kılıç kesmeyen mutluluk getiren koruyucu gömleklerin anlatılması Kuranı Kerimin Yusuf 12 ve 93’üncü surelerinde bir “Tılsımlı Gömlekten” bahsedilmekte. Yusuf Peygamberin Mısır’ın azizi bulunduğu zamanlarda kardeşleri ile babası Yakup Peygambere gönderdiği bir gömlek vardır. Yakup Peygamberin bu gömleği yüzüne sür düğünde oğlunun ayrılığı ile ağlamaktan görmez olan gözlerinin açıldığı 12 ve 96’ncı ayetlerde yazılıdır.

Kuran-ı Kerim: 12/YÛSUF-93 (Yezhebû bi kamîsî hâzâ fe elkûhu alâ vechi ebî ye’ti basîrâ(basîran), ve’tûnî bi ehlikum ecmaîn(ecmaîne).

“Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası (geri) gelir. Ve ailenizin hepsini bana getirin.”

Kuran-ı Kerim: 12/YÛSUF-96: (Fe lemmâ en câel beşîru elkâhu alâ vechihî fertedde basîrâ(basiran), kâle e lem ekul lekum innî a’lemu minallâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

Böylece müjdeci geldiği zaman onu (Yusuf’un gömleğini), onun (babasının) yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yâkub (a.s): “Ben size demedim mi? Gerçekten, ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah’tan (vahiy olarak) biliyorum.” dedi.

Bunlardan çıkardığım sonuçlar ile devam ettiğim araştırmalar Hindistan’da Türk hakimiyeti sırasında Hint İslam kültürünün oluşturduğu pek çok öğreti ve ortak çalışmanın yapıldığı sarayın müneccimbaşlarının astroloji alanında kendi inanç ve kültürümüze göre geliştirdikleri sistemleri başarılı bir şekilde kullandıkları yine yazma eserlerde bulmamla beni daha da meraklandırarak 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda, Tarihimize ışık tutan pek çok araştırmacıların senelerce araştırdığı bu özel çalışmayı siz değerli okuyucularıma dünya ülkelerine tanıtmak ve değerlerimize sahip çıkmak adına bu araştırma kitabımı sizler ile paylaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim.

16 ve 17. Yüzyıl Hindistan' da Bulunan Tılsımlı Gömlek
16 ve 17. Yüzyıl Hindistan’da Bulunan Tılsımlı Gömlek

Hindistanda bulunan 16 ve 17nci yüzyıla ait Victoria Albert Müzesinde bulunan bir “Tılsımlı Gömlekten” detaylar.

 

 

 

 

 

Sultan Veled' e Ait Tılsımlı Gömlek
Sultan Veled’ e Ait Tılsımlı  Gömlek

Sultan Veled’ e ait olan bu tılsımlı gömlek, Konya Mevlana Müzesi’ nde sergilenmektedir.

Kanunu Sultan Süleyman’  Ait Tılsımlı Gömlek

Kanuni Sultan Süleyman' a Ait Tılsımlı Gömlek
Kanuni Sultan Süleyman’ a Ait Tılsımlı Gömlek

Cem Sultan’ a Ait Tılsımlı Gömlek

Cem Sultana Ait Tılsımlı Gömlek
Cem Sultana Ait Tılsımlı Gömlek

CEM SULTANA AİT GÖMLEK ‘’Cem sultanın gömleği 16 Muharrem 885 29 Mart 1480 de tamamlanmış fakat kullanılmamıştır. ‘’ 30 Mart 1477 Pazar gecesi güneş koç burcunda, 19 derecede iken saat 3’ü 57 dakika geçe başlandığı ve 29 Mart 1480 Salı gecesi güneş yine koç burcunda 19 derecede iken saat 12’yi 36 dakika geçe tamamlandığı yazılıdır.

 

 

 

 

Aziz Mahmud Hüdayi’ye Ait Tılsımlı Gömlek

 

Aziz Mahmud Hüdayi' ye Ait Tılsımlı Gömlek
Aziz Mahmud Hüdayi’ ye Ait Tılsımlı Gömlek
Oniks Yantra
Oniks Yantra

Günümüzde de önemini tüm dünyada doğum haritaları incelenerek uygun sembol ve uygulamalar ile kullanımına devam edilmektedir. Yantra’lar kişiye özel Oniks Bakır Altın ya da Gümüş olarak element ve gezegen yerleşimlerine uygun kişiye özel olarak hazırlanmaktadır Hint İslam Kültürüne ait MÖ 11.000 yıllık kadim bir öğretidir. Yantra’lar, Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalına dayalı. Trigonometri, sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik işlevlerin üzerine kurulmuştur ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılmakta olan matematiksel hesaplamalar astronomik ve astrolojik gözlemlerle yapılan semboller uygulamasıdır. Türk medeniyetlerinde özellikle Osmanlı döneminde de padişahlar tarafından tılsımlı gömlekler olarak özenle kullanılmıştır.

Günümüzde de önemini tüm dünyada doğum haritaları incelenerek uygun sembol ve uygulamalarla kullanımına devam edilmektedir. Yantra’lar kişiye özel oniks bakır altın ya da gümüş olarak element ve gezegen yerleşimlerine uygun kişiye özel olarak hazırlanmaktadır.

Doğum haritalarımızda bizi zorlayan engelleyen aynı olay ve enerjilerin yaşamımızda sürekli tekrar eden gezegensel enerjilerin yaşamımıza olumsuz yansımalarını iyileştiren enerjilerini yükselmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Doğum haritamızda bizleri zorlayan gezegenlerin enerjilerini düzenleyen ve güçlendiren Her bir sembolün bir gezegenle ilişkili olarak belirlenmesi ile kullanılacak Yantra belirlenir. Hayatımızda zorlandığımız iş aşk sağlık gibi sorunlara sebep olan enerjileri dengelemek ve iyileştirmek için, hava yastığı görevi gibi zararlı zayıf enerjileri dengelememize yardımcı bir araçtır.

Yantra’ların anavatanı Hindistan’dır. Türk kültürlerinde de Yantra’lar Hindistan öğretisi baz alınarak kullanılmıştır. Kişiye özel hazırlanan Yantra’lar doğru kullanıldığında kısa süre içinde doğum haritanızda sahip olduğunuz zayıf zorlayıcı olumsuz enerjileri dengeleyecek ve zorlandığınız konularda yardımcınız olacaktır.

İşte tam bu noktada dikkat etmek gerekli bir kişinin Yantra kullanıp kullanamayacağıdır. Doğum haritasına bakılmadan belirlenemez ve bunu sadece eğitimli bir uzman astrolog belirleyebilir. Ayrıca unutmamak gerekir ki herkes Yantra kullanamaz. Yantra’larımız Dr.Astrolog Şenay Devi Tarafından  doğum haritanız incelendikten sonra belirlenerek yine kişilerin doğum haritalarına göre özel gezegen saatlerinin belirlenmesi ile haritanızda ki elementlere göre Bakır Altın Gümüş  ya  da Oniks üzerine hazırlanıp gelmektedir. Ev ya da ofisinizde doğum haritanıza göre kullanılacağı yönü belirlenerek kullanılır.

 

Honner Şaman Yantrası
Honner Şaman Yantrası

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilen Timur’un da kullandığı HONNER Şaman Yantrası

ŞAMAN YANTRA’LARI 26 bin yıllık bir geçmişe sahiptir 4 Element Şaman sayı ve sembolleri ile hazırlanmaktadır.  Şaman Yantra’ları 26 bin yıllık bir geçmişe sahiptir.  Gezegen saatlerine göre hazırlanan kişilerin hayatında evrenin gücünü şaman sembolleri, sayıları ile birleştirerek kişilere mekanlara taşıyan Yantra’larıdır. “Evren Dört Element ile yaratılmıştır. Ateş, Toprak, Su ve Hava.” Şaman felsefesinde yükseklik fikri gök tanrıya yakın olma fikri ile de ilişkilidir. Bu dünyadan ve yeryüzünden üstünlük aynı zamanda insan üstü bir mekân olarak tanımlanmıştır.  Bu güçlü Yantra ile gizli ve açık düşmanlıkların enerjisi sizleri etkilemez ve bir zırh gibi koruyucu bir kalkan hali ile etki eder.

Su elementi, en temel unsuru oluşturur. Suyun yaşamın ve ölümün kaynağı olması, var etme ve yok etme gücü, aynı zamanda yok oluş mitlerindeki yeri onun en temel unsurlardan birisi olduğunu gösterir.

Ateş elementi, Ateşin yok edici gücü kötü ruhlardan kurtulmak gibi bir işlevi yerine getirirken, temizleyici ve arındırıcı gücü ise hastaları iyileştirme işlevine sahiptir. Öte yandan ateş güneş semboliği gibi anne temasına da işaret etmektedir. Yani koruyucu bir işleve sahip olduğunu ortaya koyar. Ateş semboliği hem gökyüzündeki güneşi temsil eder.

Toprak elementi,  metafizikte ve şifada kullanılmak üzere sağlar. Toprak elementi, bir milyon yılı aşkın evrime, kolektif bilinçaltına, arketiplere ve doğa ruhları alemine bağlantıdır. İstikrarı ve fiziksel alemle bağlantıyı beslenmeyi, doğurganlığı ve yaşam döngülerini sembolize eder.

Hava elementi,  Hava bilgeliği üst bilinci araştırmaları arınmayı iletişimi, nefesi ve zihinsel berraklığı sembolize eder. Ayrıca hava, gerçekliğin tezahüründe düşüncelerin, kelimelerin ve fikirlerin gücünü temsil etmektedir.

Not: Enerji akışının doğru yansımasını istiyorsanız “doğum haritanıza” göre kullanmanız gereken uygun Yantra belirlendikten sonra oniks, gümüş altın ya da bakır üzerine hazırlanarak kullanılması gereklidir.

Şaman Yantra’ları ihtiyaç duyduğunuz hemen her konuda 4 elementin gücünü şaman sayı ve sembolleri ile yaşamınıza taşıyacaktır.

Türk inanç sisteminde Güneş, koruyucu vasfı itibariyle gök, Ay ve yıldızlar gibi koruyucu konumdadır. Güneşi yerde ateş temsil eder. Şaman felsefisinde kötü ruhlar Güneş ve Ay ile sürekli mücadele halindedirler, bazen birbirlerini yakalayıp karanlık âleme sürüklerler. Güneş ve Ay’ın tutulması bu yüzdendir.  4 Element; koruma, yapılanma, diriliş ve uyanışla ilişkilidir. Şaman sayı sekansları ise Türk Mitolojisinde kutsal bir özellik taşır.  Bir, üç, dört, beş, yedi, dokuz, on iki, yirmi bir, on dokuz, kırk vb. sayılar,  Ongon ya da Töz, insanları koruyan ruhların timsalidir aynı zamanda. Türkler tamgaların da kullandıkları sembollerde tarih boyunca şaman sembollerinden faydalanmıştır. Şaman Yantra’ları Zorlandığınız ve ihtiyaç duyduğunuz her alanda Şaman Yantra’ları kilitleri açan anahtarlarınız olsun.

Yantra, geometrik görselleştirme yoluyla ilahi koruma ve  ilahi birliğe ulaşmamıza yardımcı olur. Yantra, ilahi enerjiyle bağlantı kurabileceğimiz pencereyi açar. Trigonometri aracılığıyla sizi evrendeki enerjiyle birleştirir.

Kişiye özel hazırlanan Yantra’lar doğru kullanıldığında Doğum haritanızda sahip olduğunuz zayıf zorlayıcı olumsuz enerjileri dengeleyecek ve zorlandığınız konularda yardımcınız olacaktır.

İŞTE TAM BU NOKTADA DİKKAT ETMEK GEREKLİ BİR KİŞİNİN YANTRA KULLANIP KULLANAMAYACAĞI DOĞUM HARİTASINA BAKILMADAN BELİRLENEMEZ ve BUNU SADECE EĞİTİMLİ UZMAN BİR ASTROLOG BELİRLEYEBİLİR. AYRICA HERKES YANTRA KULLANAMAZ!

Yantra kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için BİZİ ARAYIN

+90 212 583 32 75/ +90 539 206 19 53 / +90 543 250 80 09

Alışveriş Sepeti
Scroll to Top